Autismevejledning til forældre

Autismevejledning til forældre og andre pårørende

Hos TERAPI I CENTRUM guider jeg dig, der er forælder til en ung eller et barn med autisme (ASF), eller anden nær pårørende, i at drage omsorg for dig selv i alt det svære og i at støtte dit barn.

 • Er du udmattet af hverdag, skolevægring, nedsmeltninger, kontakten med kommune, skoleledelse mv?
 • Føler du dig stresset, bekymret, afmægtig eller ensom?
 • Havner du tit i konflikter med dit barn?
 • Føler du dig utilstrækkelig, forkert eller misforstået? Føler du dig afmægtig, rådvild, sorgfuld, frustreret eller vred?
 • Har du mistet kontakten til dig selv i alt det svære?

Støt dig selv i dit forældreskab

Jeg er specialiseret i familieterapi og vejledning til forældre til unge og børn med autisme i mistrivsel.

I vores samtaler støtter og guider jeg jer forældre både i jeres arbejde med jer selv i udvikling af selvstøtte og omsorg for jer selv midt i alt det svære. Og i jeres arbejde med på bedst mulige vis at støtte jeres sårbare barn eller unge menneske.

Gennem specifikke øvelser får du hjælp til at forstå og hjælpe dit barn. Jeg guider dig i og tilbyder konkrete værktøjer ift. hvordan du kan møde netop dit barn på den måde, det har behov for. Formålet er skabe øget trivsel for både barn og forældre, og at udvikle barnets ressourcer og forældrenes mestring.

Støtte til dig i en svær tid

Det kan kræve næsten overmenneskelige kræfter at være forælder (eller anden pårørende) til en ung eller et barn med autisme i mistrivsel. Vores elskede børn er det vigtigste vi har. Det er smertefuldt at se på, når de er udfordrede i livet. Børn og unge med autisme er udfordrede i livet.

Forældre kan af gode grunde blive slidte og udmattede, og samtidig kan de ikke tage en pause fra det hele. Og situationen går ikke over. Den er et nyt vilkår i livet som forælder og menneske. Her har forældre brug for støtte til de svære følelser og udfordringer for at trives selv, så de fortsat kan give den bedst mulige støtte til deres børn i mistrivsel.

Det er så forståeligt, at det er utrolig svært at være i. Forældre må lede efter superkræfter i sig selv, mens de bakser med følelser som usikkerhed, afmagt, sorg og bekymring – hvad skal der ske med mit barn? Får han/hun et godt liv? Hvordan kan jeg hjælpe? Måske få isolation, nedsmeltninger eller skolevægring til at gå væk? Og hvordan passe jeg på mig selv samtidig, så jeg ikke brænder ud?

Jeg vil gerne hjælpe dig. Med min faglighed og veldokumenterede metoder (EFST) støtter jeg dig i at mærke, udtrykke og forstå din følelser, så du kan få adgang til dine underliggende behov og til at møde dit barns følelser og behov ud fra et mere roligt sted i dig og med en mere tydelig og varm kommunikation, hvor du selv oplever større mestring og tro på dine iboende evner som forælder.

Få konkrete værktøjer til at hjælpe dit barn

Jeg guider og støtter dig til at opnå viden om og forståelse af dit barns følelser og adfærd. Jeg anvender internationalt anerkendte og veldokumenterede metoder og specifikke øvelser fra Emotionsfokuseret familieterapi og forældretræning (EFST), Metakognitiv terapi (MKT) og Kognitiv adfærdsterapi (KAT). Alle tilbyder konkrete redskaber, du kan arbejde med hjemme til at skabe øget trivsel for dit barn og din familie.

Støtte til dig i en svær tid

Det kan kræve næsten overmenneskelige kræfter at være forælder (eller anden pårørende) til en ung eller et barn med autisme i mistrivsel. Vores elskede børn er det vigtigste vi har. Det er smertefuldt at se på, når de er udfordrede i livet. Børn og unge med autisme er udfordrede i livet.

Forældre kan af gode grunde blive slidte og udmattede, og samtidig kan de ikke tage en pause fra det hele. Og situationen går ikke over. Den er et nyt vilkår i livet som forælder og menneske. Her har forældre brug for støtte til de svære følelser og udfordringer for at trives selv, så de fortsat kan give den bedst mulige støtte til deres børn i mistrivsel.

Det er så forståeligt, at det er utrolig svært at være i. Forældre må lede efter superkræfter i sig selv, mens de bakser med følelser som usikkerhed, afmagt, sorg og bekymring – hvad skal der ske med mit barn? Får han/hun et godt liv? Hvordan kan jeg hjælpe? Måske få isolation, nedsmeltninger eller skolevægring til at gå væk? Og hvordan passe jeg på mig selv samtidig, så jeg ikke brænder ud?

Jeg vil gerne hjælpe dig. Med min faglighed og veldokumenterede metoder (EFST) støtter jeg dig i at mærke, udtrykke og forstå din følelser, så du kan få adgang til dine underliggende behov og til at møde dit barns følelser og behov ud fra et mere roligt sted i dig og med en mere tydelig og varm kommunikation, hvor du selv oplever større mestring og tro på dine iboende evner som forælder.

Få konkrete værktøjer til at hjælpe dit barn

Jeg guider og støtter dig til at opnå viden om og forståelse af dit barns følelser og adfærd. Jeg anvender internationalt anerkendte og veldokumenterede metoder og specifikke øvelser fra Emotionsfokuseret familieterapi og forældretræning (EFST), Metakognitiv terapi (MKT) og Kognitiv adfærdsterapi (KAT). Alle tilbyder konkrete redskaber, du kan arbejde med hjemme til at skabe øget trivsel for dit barn og din familie.

Teoretiske kurser i jeres kommune om autisme er meget værdifulde og kan bibringe rigtig meget kognitiv forståelse. Og, der er også behov for at få en forståelse af og støtte til de smertefulde følelser, som både barnet kan opleve og som I kan opleve som forældre til børn med autisme. Dette rå og voldsomme sted har alle i familien brug for at blive mødt i det, der gør ondt, for at kunne trives. Her guider og støtter jeg jer med den banebrydende metode EFST, med evidens for varige forandringer i hos børn, forældre og familien som helhed.

Filosofien bag familieterapi til forældre

Børn i mistrivsel er ikke motiverede for at gøre andet, end det de allerede gør. Selvom barnets eller den unges adfærd kan synes uhensigtsmæssig set udefra, så er adfærden udtryk for strategier, som barnet ubevidst passer bedst muligt på sig selv med, der hvor barnet er lige nu. Her har det brug for din og jeres hjælp til at komme hen til mere hensigtsmæssige strategier og bedre trivsel.

Når du gør noget andet, ændrer dit barn adfærd

Dvs. at du må gøre noget andet som forælder, for at se en ændret adfærd hos dit barn. Det er filosofien i den metode jeg arbejder ud fra: Forældre må tage radikalt ansvar for barnets trivsel på sig, for at barnet kan komme i øget trivsel.

Til det har forældre brug for støtte og vejledning. For alle forældre gør hvad de kan. Du gør helt sikkert dit allerbedste, der hvor du er. Og formentlig er du selv allerede optaget af, hvad du skal gøre anderledes for at hjælpe dit barn?

Sådan arbejder jeg

Det er vigtigt for mig at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor jeg møder dig/jer med empati, nysgerrighed og respekt. Vi arbejder i dit tempo, derfor tager jeg i vores sessions udgangspunkt i, hvor du er her og nu. Samtidig sørger jeg for, at vi arbejder med de værktøjer, du skal have ‘med dig hjem’ til dine nye møder med dit barn.

Teoretiske kurser i jeres kommune om autisme er meget værdifulde og kan bibringe rigtig meget kognitiv forståelse. Og, der er også behov for at få en forståelse af og støtte til de smertefulde følelser, som både barnet kan opleve og som I kan opleve som forældre til børn med autisme. Dette rå og voldsomme sted har alle i familien brug for at blive mødt i det, der gør ondt, for at kunne trives. Her guider og støtter jeg jer med den banebrydende metode EFST, med evidens for varige forandringer i hos børn, forældre og familien som helhed.

Filosofien bag familieterapi til forældre

Børn i mistrivsel er ikke motiverede for at gøre andet, end det de allerede gør. Selvom barnets eller den unges adfærd kan synes uhensigtsmæssig set udefra, så er adfærden udtryk for strategier, som barnet ubevidst passer bedst muligt på sig selv med, der hvor barnet er lige nu. Her har det brug for din og jeres hjælp til at komme hen til mere hensigtsmæssige strategier og bedre trivsel.

Når du gør noget andet, ændrer dit barn adfærd

Dvs. at du må gøre noget andet som forælder, for at se en ændret adfærd hos dit barn. Det er filosofien i den metode jeg arbejder ud fra: Forældre må tage radikalt ansvar for barnets trivsel på sig, for at barnet kan komme i øget trivsel.

Til det har forældre brug for støtte og vejledning. For alle forældre gør hvad de kan. Du gør helt sikkert dit allerbedste, der hvor du er. Og formentlig er du selv allerede optaget af, hvad du skal gøre anderledes for at hjælpe dit barn?

Sådan arbejder jeg

Det er vigtigt for mig at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor jeg møder dig/jer med empati, nysgerrighed og respekt. Vi arbejder i dit tempo, derfor tager jeg i vores sessions udgangspunkt i, hvor du er her og nu. Samtidig sørger jeg for, at vi arbejder med de værktøjer, du skal have ‘med dig hjem’ til dine nye møder med dit barn.

Hvem deltager?

I kan deltage begge forældre, eller du kan komme alene. Jeres barn deltager ikke, men I arbejder med barnet ‘in absentia’. Så I kan gå hjem og møde jeres barn på nye måder, som skaber ændret adfærd hos barnet. Det fortæller jeg mere om og guider jer hele vejen.

Jeg arbejder med forældre til unge og børn i mistrivsel. Dvs. børn der har det svært, uanset om årsagen til udfordringerne er sårbarhed i livet eller en diagnose. Jeg har ikke børn eller unge under 18 år i terapi.

Forløb og antal sessions

Der er ikke et fast antal sessions. Nogle gange kan 1-2 gange give afklaring og støtte til at komme videre. Andre gange skal der et længere forløb til , ex 6-10 gange.

Efter et forløb er slut, vælger mange at komme til en enkelt session i ny og næ. Nogle for at vedligeholde de gode takter i familiens trivsel, andre når der sker forandringer i livet, der skaber behov for støtte til at komme godt igennem særlige udfordringer (ex teenagealder, sygdom, skilsmisse mv.).

Hvad lærer du?

Gennem familieterapi og autismevejledning guider og støtter jeg dig, eller jer, i:

 • at du får en viden om og forståelse af dit barns underliggende følelser og behov, bag den adfærd, barnet viser dig. Ex kan utryghed og forkerthed ofte ligge bag den udtrykte vrede, kontrolsøgende adfærd som nedsmeltninger, afvisninger af dig, kammerater, lærere mfl, eller tilbagetrækning.
 • at du får en forståelse af de svære forældrefølelser, der opstår i dig, og af dine egne grænser og hvordan måden du som forældre har det med egne grænser influerer på, hvordan du sætter dem for barnet.
 • at træne forældreadfærd, kropssprog, sprog mhp at du kommer til at kunne sætte tydelige og gode grænser og give klare beskeder til barnet på en varm og støttende måde.
 • at du får redskaber til at tage radikalt ansvar og reparere på emotionelle brud eller sår hos barnet.
 • Fx vil nogle mennesker med autisme reagere kraftigere på trætte, let irriterede og stakato beskeder og ansigtsudtryk, end neurotypiske. Denne måde at være i verden på skaber et behov for at omgivelserne fx forældre møder dem på en rolig måde med varm stemmeføring, med tydelige smil og med budskaber af relativt få ord – og at de får god tid til at bearbejde og respondere.

Med din viden får du som forælder mulighed for at tilpasse din egen adfærd og rammerne omkring barnet, så barnet på den længere bane får færre nedsmeltninger, bruger færre kræfter på at navigere i forholdet til jer forældre, og føler sig lidt mere tryg i verden.

Hvem deltager?

I kan deltage begge forældre, eller du kan komme alene. Jeres barn deltager ikke, men I arbejder med barnet ‘in absentia’. Så I kan gå hjem og møde jeres barn på nye måder, som skaber ændret adfærd hos barnet. Det fortæller jeg mere om og guider jer hele vejen.

Jeg arbejder med forældre til unge og børn i mistrivsel. Dvs. børn der har det svært, uanset om årsagen til udfordringerne er sårbarhed i livet eller en diagnose. Jeg har ikke børn eller unge under 18 år i terapi.

Forløb og antal sessions

Der er ikke et fast antal sessions. Nogle gange kan 1-2 gange give afklaring og støtte til at komme videre. Andre gange skal der et længere forløb til , ex 6-10 gange.

Efter et forløb er slut, vælger mange at komme til en enkelt session i ny og næ. Nogle for at vedligeholde de gode takter i familiens trivsel, andre når der sker forandringer i livet, der skaber behov for støtte til at komme godt igennem særlige udfordringer (ex teenagealder, sygdom, skilsmisse mv.).

Hvad lærer du?

Gennem familieterapi og autismevejledning guider og støtter jeg dig, eller jer, i:

 • at du får en viden om og forståelse af dit barns underliggende følelser og behov, bag den adfærd, barnet viser dig. Ex kan utryghed og forkerthed ofte ligge bag den udtrykte vrede, kontrolsøgende adfærd som nedsmeltninger, afvisninger af dig, kammerater, lærere mfl, eller tilbagetrækning.
 • at du får en forståelse af de svære forældrefølelser, der opstår i dig, og af dine egne grænser og hvordan måden du som forældre har det med egne grænser influerer på, hvordan du sætter dem for barnet.
 • at træne forældreadfærd, kropssprog, sprog mhp at du kommer til at kunne sætte tydelige og gode grænser og give klare beskeder til barnet på en varm og støttende måde.
 • at du får redskaber til at tage radikalt ansvar og reparere på emotionelle brud eller sår hos barnet.
 • Fx vil nogle mennesker med autisme reagere kraftigere på trætte, let irriterede og stakato beskeder og ansigtsudtryk, end neurotypiske. Denne måde at være i verden på skaber et behov for at omgivelserne fx forældre møder dem på en rolig måde med varm stemmeføring, med tydelige smil og med budskaber af relativt få ord – og at de får god tid til at bearbejde og respondere.

Med din viden får du som forælder mulighed for at tilpasse din egen adfærd og rammerne omkring barnet, så barnet på den længere bane får færre nedsmeltninger, bruger færre kræfter på at navigere i forholdet til jer forældre, og føler sig lidt mere tryg i verden.

Som ‘stress’-niveaet nedbringes, dvs. intensiteten af de følelser, barnet oplever, vil barnets funktionsevne øges og du kan derfor opleve, at hvad dit barn magter og evner faktisk kan ændre sig fra dag til dag. Når den autistiske udbrændthed afhjælpes med vigtig restitution – helt som når vi voksne må sygemelde os med stress på arbejdet – vil barnet eller den unge som regel få større adgang til følelser som glæde, interesse, og også et overskud til at være i kontakt med andre.

Min terapeutiske tilgang

Jeg er uddannet emotionsfokuseret familieterapeut (EFST) og har en autismespecialisering fra Molis og indgående viden om autisme (ASF). Jeg har selv relationer i feltet.

Mit grundlæggende terapeutiske afsæt er i den emotionsfokuserede terapi (EFT). Jeg har efteruddannet mig til familieterapeut og forældrevejleder og arbejder ud fra metoden emotionsfokuseret familieterapi og færdighedstræning for forældre (EFST), som supplerer den emotionsfokuserede terapi med konkrete redskaber ind i arbejdet med børn i mistrivsel og forældre-barn-relationen.

&

Gennem en autismespecialisering fra Molis har jeg opnået viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse.

Jeg har grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne, herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, den skjulte profil, komorbide problematikker som angst, OCD, stress, depression, selvværds- og trivselsproblematikker, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, skærmafhængighed, sanseintegrationsforstyrrelser, madproblematikker (selektiv spisning og sammenhængen mellem mad og autisme mere generelt), udadreagerende adfærd og selvskadende adfærd.

Kognitiv og metakognitiv adfærdsterapi

Jeg er trænet i kognitiv adfærdsterapi (KAT) og metakognitiv terapi (MKT) tilpasset mennesker med autisme. Jeg er trænet i konflikthåndtering mellem forældre og børn, i Low-Arousal-tilgangen, sociale historier, forskellige måder at skabe struktur på, betydningen af sanseforstyrrelser og hvordan man kan arbejde med dem, emotionsregulering, selv- og samregulering. Jeg er trænet i rådgivning af både fagpersoner og pårørende.

Og fokus på styrkerne

Jeg har selv relationer i feltet og derfor et godt indblik i, hvordan det at den autistiske hjerne er anderledes forbundet kan komme til udtryk. Forståeligt nok kommer både børn og forældre i hverdagen til at snuble over udfordringer i den anderledes forbudne hjerne. Og jeg synes også det er meget vigtigt at huske på de forskellige styrker, den anderledes forbundne hjerne kan indeholde. Illustrationen her viser netop, hvordan den autistiske hjerne – unik for det enkelte individ – kan udvikle særlige evner for det kreative, for det systematiske og matematiske blik og for en stor rigdom i måder at sanse verden på.

Se denne fine film på youtube: Amazing Things Happen

Som ‘stress’-niveaet nedbringes, dvs. intensiteten af de følelser, barnet oplever, vil barnets funktionsevne øges og du kan derfor opleve, at hvad dit barn magter og evner faktisk kan ændre sig fra dag til dag. Når den autistiske udbrændthed afhjælpes med vigtig restitution – helt som når vi voksne må sygemelde os med stress på arbejdet – vil barnet eller den unge som regel få større adgang til følelser som glæde, interesse, og også et overskud til at være i kontakt med andre.

Min terapeutiske tilgang

Jeg er uddannet emotionsfokuseret familieterapeut (EFST) og har en autismespecialisering fra Molis og indgående viden om autisme (ASF). Jeg har selv relationer i feltet.

Mit grundlæggende terapeutiske afsæt er i den emotionsfokuserede terapi (EFT). Jeg har efteruddannet mig til familieterapeut og forældrevejleder og arbejder ud fra metoden emotionsfokuseret familieterapi og færdighedstræning for forældre (EFST), som supplerer den emotionsfokuserede terapi med konkrete redskaber ind i arbejdet med børn i mistrivsel og forældre-barn-relationen.

&

Gennem en autismespecialisering fra Molis har jeg opnået viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse.

Jeg har grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne, herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, den skjulte profil, komorbide problematikker som angst, OCD, stress, depression, selvværds- og trivselsproblematikker, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, skærmafhængighed, sanseintegrationsforstyrrelser, madproblematikker (selektiv spisning og sammenhængen mellem mad og autisme mere generelt), udadreagerende adfærd og selvskadende adfærd.

Kognitiv og metakognitiv adfærdsterapi

Jeg er trænet i kognitiv adfærdsterapi (KAT) og metakognitiv terapi (MKT) tilpasset mennesker med autisme. Jeg er trænet i konflikthåndtering mellem forældre og børn, i Low-Arousal-tilgangen, sociale historier, forskellige måder at skabe struktur på, betydningen af sanseforstyrrelser og hvordan man kan arbejde med dem, emotionsregulering, selv- og samregulering. Jeg er trænet i rådgivning af både fagpersoner og pårørende.

Og fokus på styrkerne

Jeg har selv relationer i feltet og derfor et godt indblik i, hvordan det at den autistiske hjerne er anderledes forbundet kan komme til udtryk. Forståeligt nok kommer både børn og forældre i hverdagen til at snuble over udfordringer i den anderledes forbudne hjerne. Og jeg synes også det er meget vigtigt at huske på de forskellige styrker, den anderledes forbundne hjerne kan indeholde. Illustrationen her viser netop, hvordan den autistiske hjerne – unik for det enkelte individ – kan udvikle særlige evner for det kreative, for det systematiske og matematiske blik og for en stor rigdom i måder at sanse verden på.

Se denne fine film på youtube: Amazing Things Happen

Bestil tid eller kontakt mig med spørgsmål

Du bestiller tid ved at kontakte mig på telefon (+45) 53 64 64 90, eller ved at udfylde kontaktformularen nederst på siden. Har du brug for at skrive lidt mere tekst, er du også velkommen til at sende en mail til kontakt@terapiicentrum.dk.

Jeg vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Mine informationer

TERAPI I CENTRUM
Havnegade 49 st., 1058 København K

(+45) 53 64 64 90
kontakt@terapiicentrum.dk

CVR nr.: 44004771

Skriv til mig