2 dages forældrekursus

Støt forældre i at støtte deres børn i mistrivsel

Hos TERAPI I CENTRUM afholder jeg 2-dages kurser til fagfolk i kommuner, familiecentre, mfl. i emotionsfokuseret familieterapeutisk indsats overfor familier med et barn eller ung ramt af mistrivsel. 

Ud over at tilbyde Emotionsfokuseret Familieterapi og Færdighedstræning til forældre (EFST) med børn i mistrivsel, og færdighedstræning og autismevejledning til forældre til børn med autisme, så udbyder jeg:

Kursus i Emotionsfokuseret Familieterapi og færdighedstræning for forældre (EFST) – et kursus for fagfolk.

Varighed: 2 sammenhængende dage, med 6 undervisningstimer pr. dag.

Målgruppe: Fagfolk i kommuner/familiecentre mv, som arbejder med familier, unge og børn i mistrivsel.

Det lærer I: Målet med kurset er, at I kan inddrage EFST værktøjer og øvelser i jeres indsats overfor familier og børn i mistrivsel. Med EFST-metoden er det forældrene, der arbejdes med. Som så klædes på til at gå hjem og arbejde med deres barn eller unge menneske. Barnet deltager ikke, og: der er evidens for, at adgang til barnets følelser og behov netop opnås gennem de specifikke EFST-interventioner.

Filosofien bag, at forældrene skal klædes på

Vi må støtte forældre i at støtte deres barn, så familien kommer i trivsel. Filosofien i EFST er denne:

  • Vi ved, at alle forældre gerne vil hjælpe deres sårbare børn, og vi tror på at de kan.
  • Forældrene er den primære ressource ind i at skabe børn og unge i større trivsel. Barnet får hjælp og støtte fra fagfolk i enkelte timer. Og: forældrene er der 24/7 og kender deres barn bedst.

Det er derfor afgørende, at forældrene bliver inddraget som ressource i indsatsen for at få barnet og familien i trivsel. Her er det vigtigt, forældrene får hjælp, så de føler sig klædt på til og oplever at mestre arbejdet med deres sårbare barn/unge menneske. Barnet deltager ikke, det er forældrene der skal tage et radikalt forældreansvar på sig og – lære at – gøre noget andet.

I tilegner jer værktøjer gennem øvelser ‘på egen krop’, med det formål at få indsigt i, hvad der kan komme i spil i de forældre, I kommer til at give værktøjerne videre til. Forældre, som så skal hjem og arbejde med disse værktøjer med deres barn eller unge menneske.

Om den metodiske tilgang

Kurset tager teoretisk afsæt i metoden Emotionsfokuseret familieterapi og færdighedstræning for forældre (EFST), som supplerer den emotionsfokuserede terapi (EFT) med konkrete redskaber ind i arbejdet med forældre-barn-relationen.

EFST anvender FØL-metoden til at undervise og støtte forældre i, hvordan de kan støtte deres børn eller unge mennesker på en ny måde, som ser og møder børnenes følelser og behov, så barnet og familiens trivsel øges.

Træning i FØL-metoden

Kurset består i 3 tematikker, der følger FØL-metoden i Emotionally Focused Skills Training for Parents.

F – At hjælpe forældrene til øget forståelse og kendskab til deres barns følelser og behov (Forstå følelser).

Ø – At hjælpe forældrene til at lære at tage hånd om egne svære følelser (det EFST kalder ‘føle-fælder’), og til at se, hvor de følelser af og til kommer til at stå i vejen for at se og møde deres barns behov (Øg motivationen).

L – At hjælpe forældrene med redskaber til at tage radikalt ansvar for barnet, sætte sunde grænser og reparere ift. deres barn (Løs vanskeligheder i relationen).

Kurset forløber med konkrete øvelser og tilegnelsen af EFST-værktøjskassen.

Evidens for varig forandring i familierne

Forskning i EFST-metoden viser, at der på baggrund af blot 2 dages kursus som regel sker en markant forandring i kontakten mellem forældre og børn, og at børnenes trivsel øges.

Vi ser forældre, der med større ro og autencitet magter opgaven med at hjælpe deres sårbare barn og med at skabe et varmt og støttende familiemiljø, der giver børn og unge i trivsel.

Ved at forældrene ankommer til et mere autentisk sted i dem selv, ser vi, at de bliver bedre i stand til at sætte sunde og fleksible grænser for deres barn, og møde det med validering af dets følelser, være sammen med det om dets svære følelser. Og forældrene lærer at stå med de svære følelser, der vækkes i dem selv, deres såkaldte ’føle-fælder’, så disse ikke spænder ben for, at forældrene kan møde deres barn der, hvor barnet har brug for dem.

EFST anvender FØL-metoden til at undervise og støtte forældre i, hvordan de kan støtte deres børn eller unge mennesker på en ny måde, som ser og møder børnenes følelser og behov, så barnet og familiens trivsel øges.

Træning i FØL-metoden

Kurset består i 3 tematikker, der følger FØL-metoden i Emotionally Focused Skills Training for Parents.

F – At hjælpe forældrene til øget forståelse og kendskab til deres barns følelser og behov (Forstå følelser).

Ø – At hjælpe forældrene til at lære at tage hånd om egne svære følelser (det EFST kalder ‘føle-fælder’), og til at se, hvor de følelser af og til kommer til at stå i vejen for at se og møde deres barns behov (Øg motivationen).

L – At hjælpe forældrene med redskaber til at tage radikalt ansvar for barnet, sætte sunde grænser og reparere ift. deres barn (Løs vanskeligheder i relationen).

Kurset forløber med konkrete øvelser og tilegnelsen af EFST-værktøjskassen.

Evidens for varig forandring i familierne

Forskning i EFST-metoden viser, at der på baggrund af blot 2 dages kursus som regel sker en markant forandring i kontakten mellem forældre og børn, og at børnenes trivsel øges.

Vi ser forældre, der med større ro og autencitet magter opgaven med at hjælpe deres sårbare barn og med at skabe et varmt og støttende familiemiljø, der giver børn og unge i trivsel.

Ved at forældrene ankommer til et mere autentisk sted i dem selv, ser vi, at de bliver bedre i stand til at sætte sunde og fleksible grænser for deres barn, og møde det med validering af dets følelser, være sammen med det om dets svære følelser. Og forældrene lærer at stå med de svære følelser, der vækkes i dem selv, deres såkaldte ’føle-fælder’, så disse ikke spænder ben for, at forældrene kan møde deres barn der, hvor barnet har brug for dem.

Book et kursus eller stil spørgsmål

For at høre nærmere om kurset og få tilsendt kursusmateriale og pris, kan du kontakte mig på telefon (+45) 53 64 64 90, på mail til kontakt@terapiicentrum.dk eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

Jeg vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Mine informationer

TERAPI I CENTRUM
Havnegade 49 st., 1058 København K

(+45) 53 64 64 90
kontakt@terapiicentrum.dk

CVR nr.: 44004771

Skriv til mig