Familieterapi for forældre

Støt dig selv i dit forældreskab

I emotionsfokuseret familieterapi og forældrevejledning (EFST) støtter og guider jeg dig i det svære, du står midt i med en ung eller et barn i mistrivsel. Du får konkrete værktøjer til at forstå og håndtere dit barns sårbare følelser og udfordrende adfærd hjemme. Jeg støtter dig også i at forstå og guider dig til at håndtere de svære følelser, der meget forståeligt kan blive vakt i dig som forælder.  

Familieterapi foregår i København. Dit barn deltager ikke.

Jeg er specialiseret i terapi og vejledning til forældre.  

Jeg ved, du vil hjælpe dit barn, og jeg tror på, du kan.

Målet er, at du genfinder troen på og oplevelsen af, at du er den vigtigste støtte i dit barns liv, og at du kan hjælpe dit barn til at komme i bedring.

 • Har dit barn/unge menneske det svært og er sårbar?
 • Har en udfordrende adfærd? Er dit barn meget vredt, ængsteligt og bekymret eller har dit barn angst?
 • Er du i tvivl om, hvad dit barn har brug for fra dig?
 • Føler du dig tit afvist af dit barn/unge menneske, når du prøver at komme i kontakt eller at hjælpe det?
 • Føler du dig i dit forældreskab ofte utilstrækkelig, frustreret, rådvild, afmægtig, ensom, sorgfuld, skamfuld, vred, udmattet eller bekymret for, hvordan det skal gå dit barn?
 • Længes du efter at få en bedre relation til dit barn/unge menneske?

Hvorfor forældrevejledning?

Emotionsfokuseret familieterapi og vejledning for forældre viser verden over veldokumenterede resultater. Både i form af, at vi ser, at forældrene genfinder deres tro på og oplevelse af, at de kan støtte og hjælpe deres sårbare barn/unge gennem de konkrete værktøjer, som EFST klæder forældrene på med. Og vi ser, at barnet får det bedre og familielivet bliver mere roligt og kontaktfuldt.

Sådan arbejder jeg

Det er vigtigt for mig at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor jeg møder dig/jer med empati, nysgerrighed og respekt. Vi arbejder i dit tempo, derfor tager jeg i vores sessions udgangspunkt i, hvor du er her og nu. Samtidig sørger jeg for, at vi arbejder med de værktøjer, du skal have ‘med dig hjem’ til dine nye møder med dit barn.

Hvem deltager?

I familieterapi deltager begge to, eller du kan komme alene. Jeres barn deltager ikke, men I arbejder med barnet ‘in absentia’. Så I kan gå hjem og møde jeres barn på nye måder, som skaber ændret adfærd hos barnet. Det fortæller jeg mere om og guider jer hele vejen.

Jeg arbejder med forældre til unge og børn i mistrivsel. Dvs. børn der har det svært, uanset om årsagen til udfordringerne er sårbarhed i livet eller en diagnose. Jeg har ikke børn eller unge under 18 år i terapi.

Forløb og antal sessions

Der er ikke et fast antal sessions. Nogle gange kan 1-2 gange give afklaring og støtte til at komme videre. Andre gange skal der et længere forløb til , ex 6-10 gange.

Efter et forløb er slut, vælger mange at komme til en enkelt session i ny og næ. Nogle for at vedligeholde de gode takter i familiens trivsel, andre når der sker forandringer i livet, der skaber behov for støtte til at komme godt igennem særlige udfordringer (ex teenagealder, sygdom, skilsmisse mv.).

Fokus i forældrevejledning

I forløbet udfolder og træner vi på nogle af de temaer og situationer, der er vanskelige for dig og dit barn. Gennem konkrete øvelser går vi på opdagelse i, hvad netop dit barn har brug for, og hvad du kan sige og gøre hjemme for at hjælpe dit barn og familien til bedre trivsel.

Nogle af de ting jeg fx har fokus på er:

 • Hvordan du som forælder kan møde dit barns følelser på en måde, som lærer dit barn at forstå, tåle og kunne håndtere og ikke skamme sig over sine følelser.
 • Hvordan du som forælder kan sætte grænser for dit barn på en varm, sund og fleksibel måde.
 • Hvordan du som forælder kan reparere overfor dit barn og sige undskyld, når du har gjort noget dumt eller lavet fejl, som har påført barnet smerte. Vi laver alle sammen fejl!
 • Hvordan dine egne følelser og emotionelle sår (det EFST’en kalder for ‘føle-fælder, læs mere nedenfor) kan stå i vejen for, at du får gjort det bedste for dit barn og hvordan du kan komme videre og få helet disse sår.

Jeg vil hjælpe dig til at skærpe din opmærksomhed på de opdagelser, du gør om dig selv og dit barn og jeres relation. Jeg vil også støtte og guide dig i, hvordan du kan tage hånd om dig selv og om dit sårbare barn i arbejdet med jeres relation ind imellem sessions.

Uanset hvorfor dit barn har det svært, er det min erfaring, at det nye arbejde du gør hjemme, vil skabe en tydelig forandring. For dit barn, for dig, for evt. søskende og for din relation til dit barn.

Min terapeutiske tilgang

Mit grundlæggende terapeutiske afsæt er i den emotionsfokuserede terapi (EFT). Jeg har efteruddannet mig til familieterapeut og forældrevejleder, med afsæt i metoden emotionsfokuseret familieterapi og færdighedstræning for forældre (EFST), som supplerer den emotionsfokuserede terapi med konkrete redskaber til forældre ind i arbejdet med unge og børn i mistrivsel og forældre-barn-relationen.

Læs mere om arbejdsfokus i den EFST FØL-metode, som I/du og jeg kommer til at arbejde med. Her giver jeg også nogle eksempler på de udfordringer forældre kan stå i, og som du måske kan genkende dig selv i:

FØL

FØL

I EFST arbejder vi henimod at I som forældre øger jeres viden om følelser og træner nye færdigheder. Jeg arbejder derfor i vores samtaler – sammen med jer – med disse tre temaområder i FØL:

Forstå følelser – både forældres egne og barnets følelser. Øg forældres viden om følelser og give redskaber til at validere barnets følelser og vejlede barnet i at håndtere sine følelser.

Øg motivationen – befri forældrene for egne følefælder, som vi også taler om som ’konkurrende motivation’ til motivationen til at hjælpe barnet.

Løs de relationelle udfordringer – giv redskaber til forældrene til at tage radikalt ansvar og reparere på emotionelle brud eller sår hos barnet; at forstå egne grænser og hvordan måden forældre har det med egne grænser influerer på, hvordan de sætter dem for barnet. Træning af forældreadfærd, kropssprog og sprog mhp. at kunne sætte tydelige og gode grænser og give klare beskeder til barnet på en varm og støttende måde.

Terapien handler om, at du får indsigt i de følelser, der aktiveres i dig som forælder i kontakten med dit sårbare og udfordrede barn eller unge menneske.

Så du kan passe bedre på dig og få et mere roligt og autentisk ståsted som forælder.

Og så du kan hjælpe dit barn til at få det bedre og samtidig få en bedre relation til dit barn.

Hvad mon budskabet er i dit barns adfærd?

Måske oplever du hjemme, at dit barn trækker sig? At dit barn afviser dine forsøg på kontakt? Måske er dit barn tavst, isolerer sig, eller måske er det snarere højlydt og virker meget vredt? I vores samtaler arbejder vi på at få øje på, hvad barnet viser dig med sin adfærd. Vi arbejder med at mærke ind i, hvordan barnet mon har det indeni, bag adfærden, gennem konkrete veldokumenterede terapeutiske teknikker og øvelser, som jeg støtter og guider dig i. Barnet deltager ikke selv.

Måske er du længe og helt forståeligt kommet til at ’samarbejde med dit barns ‘symptomer’. Det er du ikke den eneste forælder der kommer til! Med det mener jeg, at vi forældre nogle gange kommer til at gå på listesko, for ikke at trigge endnu et vredesudbrud hos vores barn, og her bider vi egne grænser i os, af frygt for, at barnets adfærd og vores forhold til vores barnet skulle forværres? –  fordi det bliver så ubehageligt for os at være i. Eller måske vi har talt med store bogstaver, ‘Nej, nu er det altså nok’, ‘Stop det der!’, barnet adfærd synes urimeligt? Fordi det simpelthen er for meget at være i, det bliver for ubehageligt at være i.

Et råt sted at være som forælder

Og: det er meget at stå i. Det er hårdt og råt at være i som forælder. Det vidner om stor kærlighed og respekt til både barnet og til dig selv, at du søger at øge din og dit barns trivsel ved at sige vejledning. For dig som forælder, der har været på overarbejde længe, kan du måske genkende følelser og tilstande som bekymringer, afmagt, ensomhed, udmattelse, sorg, vrede, frustration, utilstrækkelighed, skam og skyld? Det kan være så utroligt hårdt at være i som forælder. Og samtidig mærker du barnets smerte. Måske føler det sig ensomt, forkert, bange i livet? Vi ved det ikke endnu, men det går vi på opdagelse i sammen.

Egne føle-fælder

Det kræver mange kræfter at være forælder, og har vi egne følelsesmæssige sår med os – og det har langt de fleste af os – , så kan disse ’følefælder’ ende med at dræne os for kræfter og stå i vejen for, at vi kan stå roligt i vores forældrerolle, at vi kan møde vores barns behov, og at vi kan få den gode og kontaktfulde relation, vi ønsker at have til vores barn. Ikke mindst, når vi har et barn, der har det svært, kan vi meget forståeligt komme til at snuble over vores egne sårbare følelser.

Måden vi møder vores barns følelser på, hænger nøje sammen med, hvordan vi forholder os til vores følelser.

Jeg guider og støtter dig i at lære at stå med de svære følelser, der vækkes i os forældre, vores ’føle-fælder’, så de ikke spænder ben for at vi kan møde barnet der, hvor det har brug for os.

En ny vej, du kan gå for at hjælpe dit barn

Jeg vil sammen med dig kigge ind i og klæde dig på til en ny vej, du kan gå som forælder. Med nye færdigheder og træning i et forløb hos mig, kan du gå hjem og skabe forandringer på den længere bane for dit barn. En vej, der vil mindske omfanget af konflikter på sigt og øge kontakten mellem dig, og dit barn og hele din eller jeres familie. Her bevæger vi os væk fra, at du (måske) føler dig nødsaget til at gå på listesko eller råbe stop!, og i stedet hen imod, at du oplever at stå mere roligt som forældre og opleve at dit barn kommer mere i ro og viser dig en anden adfærd. Fordi du er gået ‘foran’ og viser dit barn en anden adfærd:

Ved at sætte sunde og fleksible grænser for dit barn, og møde det med validering af dets følelser og ved at være sammen med barnet om dets svære følelser. Ikke forsøge at få barnets følelser til at gå væk, selvom det kan føles smertefuldt som forælder at stå ved siden af barnet og bevidne dets svære rejse. Ved at gentage os selv, vores grænser og ønsker med en varm stemme og et roligt kropssprog – ved at gå til vores barn ud fra vores eget autentiske sted, fordi du nu er et andet sted med dig selv, hvor du ikke på samme måde som før kan væltes af barnets udfordrende adfærd.

Det er os som forældre der må gøre noget andet, hvis vi vil se en anden adfærd hos barnet.

Dit barn er sandsynligvis ikke motiveret for at gøre noget andet. Formentlig bruger dit barn lige nu nogle mestringsstrategier for at passe på sig selv – det kan fx være skolevægring, udadreagerende adfærd, isolation, selvskade, spiseforstyrrelse, el andet – som giver barnet en umiddelbar følelse af at passe på sig selv et svært sted. Men som ikke er hensigtsmæssig i det store billede.

Her har dit barn brug for din hjælp. At du med hjælp fra mig prøver at se bagom dit barns adfærd – som ikke deltager i terapien – hvad er det barnet viser dig? Hvordan har dit barn det lige nu og her? Hvad gør det ved dig? Hvad vækker det (måske) i dig af svære følelser, som gør at du i stedet for at stoppe roligt op, blive nysgerrig på mit barn lige nu og her, men i stedet på SÅ forståelig vis får brug for at stoppe dit barns angst, nedsmeltninger, mv ved måske at sige Stop! eller rumme en for dig grænseoverskridende adfærd, som er alt for hård for dig at være i?

Når vi bliver trigget ind i gamle svære følelser – vi er måske blevet råbt ad som børn, slået, mødt med isnende tavshed, bebrejdelser, vendt ryggen til – så er det som om, vi lander dette dybt ubehagelige sted. Vi bliver så at sige highjacket ind i vores egen smerte. Det kan gøre det helt utrolig svært at forblive nysgerrig på, hvad vores barn viser os, når han råber grimme ord eller slår på os. Her har vi brug for at tage os af de svære følelser og reaktioner, der opstår i os, så vi kan drage omsorg for den del i os, og ’trække gardinet fra’ og se hvad vores barn egentlig prøver at fortælle os, de har brug for fra os.

For du/I er de allervigtigste mennesker i jeres barns liv. Dit barn har brug for dig – uanset hvor meget barnet afviser dig. Og, det er lige præcis det, barnet viser dig. Det kan være svært at få øje på og stå roligt på sine to ben i. Dit barn har brug for din nysgerrighed og autencitet og ro for at kunne lære sig selv bedre at kende – hvad har jeg, dit barn, brug for? Hvordan har jeg det egentlig? Må jeg have det som jeg har det? Mor/far, vil du være sammen med mig i det, der bliver svært, så jeg ikke er alene her?

For at kunne drage omsorg for dit sårbare barn, må du drage omsorg for dig selv og de svære følelser, du oplever i din forældrerolle. I EFST kalder vi dem for ’føle-fælder’.

Fokus i forældrevejledning

I forløbet udfolder og træner vi på nogle af de temaer og situationer, der er vanskelige for dig og dit barn. Gennem konkrete øvelser går vi på opdagelse i, hvad netop dit barn har brug for, og hvad du kan sige og gøre hjemme for at hjælpe dit barn og familien til bedre trivsel.

Nogle af de ting jeg fx har fokus på er:

 • Hvordan du som forælder kan møde dit barns følelser på en måde, som lærer dit barn at forstå, tåle og kunne håndtere og ikke skamme sig over sine følelser.
 • Hvordan du som forælder kan sætte grænser for dit barn på en varm, sund og fleksibel måde.
 • Hvordan du som forælder kan reparere overfor dit barn og sige undskyld, når du har gjort noget dumt eller lavet fejl, som har påført barnet smerte. Vi laver alle sammen fejl!
 • Hvordan dine egne følelser og emotionelle sår (det EFST’en kalder for ‘føle-fælder, læs mere nedenfor) kan stå i vejen for, at du får gjort det bedste for dit barn og hvordan du kan komme videre og få helet disse sår.

Jeg vil hjælpe dig til at skærpe din opmærksomhed på de opdagelser, du gør om dig selv og dit barn og jeres relation. Jeg vil også støtte og guide dig i, hvordan du kan tage hånd om dig selv og om dit sårbare barn i arbejdet med jeres relation ind imellem sessions.

Uanset hvorfor dit barn har det svært, er det min erfaring, at det nye arbejde du gør hjemme, vil skabe en tydelig forandring. For dit barn, for dig, for evt. søskende og for din relation til dit barn.

Min terapeutiske tilgang

Mit grundlæggende terapeutiske afsæt er i den emotionsfokuserede terapi (EFT). Jeg har efteruddannet mig til familieterapeut og forældrevejleder, med afsæt i metoden emotionsfokuseret familieterapi og færdighedstræning for forældre (EFST), som supplerer den emotionsfokuserede terapi med konkrete redskaber til forældre ind i arbejdet med unge og børn i mistrivsel og forældre-barn-relationen.

Læs mere om arbejdsfokus i den EFST FØL-metode, som I/du og jeg kommer til at arbejde med. Her giver jeg også nogle eksempler på de udfordringer forældre kan stå i, og som du måske kan genkende dig selv i:

FØL

FØL

I EFST arbejder vi henimod at I som forældre øger jeres viden om følelser og træner nye færdigheder. Jeg arbejder derfor i vores samtaler – sammen med jer – med disse tre temaområder i FØL:

Forstå følelser – både forældres egne og barnets følelser. Øg forældres viden om følelser og give redskaber til at validere barnets følelser og vejlede barnet i at håndtere sine følelser.

Øg motivationen – befri forældrene for egne følefælder, som vi også taler om som ’konkurrende motivation’ til motivationen til at hjælpe barnet.

Løs de relationelle udfordringer – giv redskaber til forældrene til at tage radikalt ansvar og reparere på emotionelle brud eller sår hos barnet; at forstå egne grænser og hvordan måden forældre har det med egne grænser influerer på, hvordan de sætter dem for barnet. Træning af forældreadfærd, kropssprog og sprog mhp. at kunne sætte tydelige og gode grænser og give klare beskeder til barnet på en varm og støttende måde.

Terapien handler om, at du får indsigt i de følelser, der aktiveres i dig som forælder i kontakten med dit sårbare og udfordrede barn eller unge menneske.

Så du kan passe bedre på dig og få et mere roligt og autentisk ståsted som forælder.

Og så du kan hjælpe dit barn til at få det bedre og samtidig få en bedre relation til dit barn.

Hvad mon budskabet er i dit barns adfærd?

Måske oplever du hjemme, at dit barn trækker sig? At dit barn afviser dine forsøg på kontakt? Måske er dit barn tavst, isolerer sig, eller måske er det snarere højlydt og virker meget vredt? I vores samtaler arbejder vi på at få øje på, hvad barnet viser dig med sin adfærd. Vi arbejder med at mærke ind i, hvordan barnet mon har det indeni, bag adfærden, gennem konkrete veldokumenterede terapeutiske teknikker og øvelser, som jeg støtter og guider dig i. Barnet deltager ikke selv.

Måske er du længe og helt forståeligt kommet til at ’samarbejde med dit barns ‘symptomer’. Det er du ikke den eneste forælder der kommer til! Med det mener jeg, at vi forældre nogle gange kommer til at gå på listesko, for ikke at trigge endnu et vredesudbrud hos vores barn, og her bider vi egne grænser i os, af frygt for, at barnets adfærd og vores forhold til vores barnet skulle forværres? –  fordi det bliver så ubehageligt for os at være i. Eller måske vi har talt med store bogstaver, ‘Nej, nu er det altså nok’, ‘Stop det der!’, barnet adfærd synes urimeligt? Fordi det simpelthen er for meget at være i, det bliver for ubehageligt at være i.

Et råt sted at være som forælder

Og: det er meget at stå i. Det er hårdt og råt at være i som forælder. Det vidner om stor kærlighed og respekt til både barnet og til dig selv, at du søger at øge din og dit barns trivsel ved at sige vejledning. For dig som forælder, der har været på overarbejde længe, kan du måske genkende følelser og tilstande som bekymringer, afmagt, ensomhed, udmattelse, sorg, vrede, frustration, utilstrækkelighed, skam og skyld? Det kan være så utroligt hårdt at være i som forælder. Og samtidig mærker du barnets smerte. Måske føler det sig ensomt, forkert, bange i livet? Vi ved det ikke endnu, men det går vi på opdagelse i sammen.

Egne føle-fælder

Det kræver mange kræfter at være forælder, og har vi egne følelsesmæssige sår med os – og det har langt de fleste af os – , så kan disse ’følefælder’ ende med at dræne os for kræfter og stå i vejen for, at vi kan stå roligt i vores forældrerolle, at vi kan møde vores barns behov, og at vi kan få den gode og kontaktfulde relation, vi ønsker at have til vores barn. Ikke mindst, når vi har et barn, der har det svært, kan vi meget forståeligt komme til at snuble over vores egne sårbare følelser.

Måden vi møder vores barns følelser på, hænger nøje sammen med, hvordan vi forholder os til vores følelser.

Jeg guider og støtter dig i at lære at stå med de svære følelser, der vækkes i os forældre, vores ’føle-fælder’, så de ikke spænder ben for at vi kan møde barnet der, hvor det har brug for os.

En ny vej, du kan gå for at hjælpe dit barn

Jeg vil sammen med dig kigge ind i og klæde dig på til en ny vej, du kan gå som forælder. Med nye færdigheder og træning i et forløb hos mig, kan du gå hjem og skabe forandringer på den længere bane for dit barn. En vej, der vil mindske omfanget af konflikter på sigt og øge kontakten mellem dig, og dit barn og hele din eller jeres familie. Her bevæger vi os væk fra, at du (måske) føler dig nødsaget til at gå på listesko eller råbe stop!, og i stedet hen imod, at du oplever at stå mere roligt som forældre og opleve at dit barn kommer mere i ro og viser dig en anden adfærd. Fordi du er gået ‘foran’ og viser dit barn en anden adfærd:

Ved at sætte sunde og fleksible grænser for dit barn, og møde det med validering af dets følelser og ved at være sammen med barnet om dets svære følelser. Ikke forsøge at få barnets følelser til at gå væk, selvom det kan føles smertefuldt som forælder at stå ved siden af barnet og bevidne dets svære rejse. Ved at gentage os selv, vores grænser og ønsker med en varm stemme og et roligt kropssprog – ved at gå til vores barn ud fra vores eget autentiske sted, fordi du nu er et andet sted med dig selv, hvor du ikke på samme måde som før kan væltes af barnets udfordrende adfærd.

Det er os som forældre der må gøre noget andet, hvis vi vil se en anden adfærd hos barnet.

Dit barn er sandsynligvis ikke motiveret for at gøre noget andet. Formentlig bruger dit barn lige nu nogle mestringsstrategier for at passe på sig selv – det kan fx være skolevægring, udadreagerende adfærd, isolation, selvskade, spiseforstyrrelse, el andet – som giver barnet en umiddelbar følelse af at passe på sig selv et svært sted. Men som ikke er hensigtsmæssig i det store billede.

Her har dit barn brug for din hjælp. At du med hjælp fra mig prøver at se bagom dit barns adfærd – som ikke deltager i terapien – hvad er det barnet viser dig? Hvordan har dit barn det lige nu og her? Hvad gør det ved dig? Hvad vækker det (måske) i dig af svære følelser, som gør at du i stedet for at stoppe roligt op, blive nysgerrig på mit barn lige nu og her, men i stedet på SÅ forståelig vis får brug for at stoppe dit barns angst, nedsmeltninger, mv ved måske at sige Stop! eller rumme en for dig grænseoverskridende adfærd, som er alt for hård for dig at være i?

Når vi bliver trigget ind i gamle svære følelser – vi er måske blevet råbt ad som børn, slået, mødt med isnende tavshed, bebrejdelser, vendt ryggen til – så er det som om, vi lander dette dybt ubehagelige sted. Vi bliver så at sige highjacket ind i vores egen smerte. Det kan gøre det helt utrolig svært at forblive nysgerrig på, hvad vores barn viser os, når han råber grimme ord eller slår på os. Her har vi brug for at tage os af de svære følelser og reaktioner, der opstår i os, så vi kan drage omsorg for den del i os, og ’trække gardinet fra’ og se hvad vores barn egentlig prøver at fortælle os, de har brug for fra os.

For du/I er de allervigtigste mennesker i jeres barns liv. Dit barn har brug for dig – uanset hvor meget barnet afviser dig. Og, det er lige præcis det, barnet viser dig. Det kan være svært at få øje på og stå roligt på sine to ben i. Dit barn har brug for din nysgerrighed og autencitet og ro for at kunne lære sig selv bedre at kende – hvad har jeg, dit barn, brug for? Hvordan har jeg det egentlig? Må jeg have det som jeg har det? Mor/far, vil du være sammen med mig i det, der bliver svært, så jeg ikke er alene her?

For at kunne drage omsorg for dit sårbare barn, må du drage omsorg for dig selv og de svære følelser, du oplever i din forældrerolle. I EFST kalder vi dem for ’føle-fælder’.

Vores forældre føle-fælder

Det kræver mange kræfter at være forælder. Langt de fleste af os har egne følelsesmæssige sår med os, og disse ’følefælder’ kan ende med at dræne os for kræfter og stå i vejen for, at vi kan stå roligt i vores forældrerolle, at vi kan møde vores barns behov, og at vi kan få den gode og kontaktfulde relation, vi ønsker at have til vores barn. Ikke mindst, når vi har et barn, der har det svært, kan vi meget forståeligt komme til at snuble over vores egne sårbare følelser.

Måden vi møder vores barns følelser på, hænger nøje sammen med, hvordan vi forholder os til egne følelser.

Jeg guider og støtter dig i at lære at stå med de svære følelser, der vækkes i dig, så dine ‘føle-fælder’ ikke spænder ben for, at du kan møde dit barn der, hvor det har brug for dig.

Lær nye veje til at møde dit barn

Med nye færdigheder og træning i et EFST-forældretræningsforløb, viser erfaringerne, at du som forælder kan gå hjem og skabe forandringer på den længere bane for dit barn og din familie.

En vej, der vil mindske omfanget af konflikter på sigt og øge kontakten mellem dig, og dit barn og hele din eller jeres familie.

Her bevæger vi os væk fra, at du (måske) har følt dig nødsaget til at gå på listesko eller tit at råbe Stop! til dit barn/den unge. For ikke at vække gråd, isolation, raseri eller afvisning hos dit barn. Du får med vejledningen mulighed for at opleve at stå mere roligt som forælder, at dit barn kommer mere i ro og at det viser dig en anden adfærd. Fordi du er gået ‘foran’ og har vist dit barn en anden adfærd hos dig selv:

Ved at sætte sunde og fleksible grænser for dit barn, og møde det med validering af dets følelser og ved at være sammen med barnet om dets svære følelser. Ikke forsøge at få barnets følelser til at gå væk, selvom det kan føles smertefuldt som forælder at stå ved siden af barnet og bevidne dets svære rejse. Ved at gentage os selv, vores grænser og ønsker med en varm stemme og et roligt kropssprog – ved at gå til vores barn ud fra vores eget autentiske sted, fordi du nu er et andet sted med dig selv, hvor du ikke på samme måde som før kan væltes af barnets udfordrende adfærd. Her ser vi forandring i barnets følelser og adfærd.

For du/I er de allervigtigste mennesker i jeres barns liv. Dit barn har brug for dig – uanset hvor meget barnet afviser dig. Og, det er lige præcis det, barnet viser dig. Det kan være svært at få øje på og stå roligt på sine to ben i. Dit barn har brug for din nysgerrighed og autencitet og ro for at kunne lære sig selv bedre at kende – hvad har jeg, dit barn, brug for? Hvordan har jeg det egentlig? Må jeg have det som jeg har det? Mor/far, vil du være sammen med mig i det, der bliver svært, så jeg ikke er alene her?

For at kunne drage omsorg for dit sårbare barn, må du altså også drage omsorg for dig selv og de svære følelser, du oplever i din forældrerolle.

Vores forældre føle-fælder

Det kræver mange kræfter at være forælder. Langt de fleste af os har egne følelsesmæssige sår med os, og disse ’følefælder’ kan ende med at dræne os for kræfter og stå i vejen for, at vi kan stå roligt i vores forældrerolle, at vi kan møde vores barns behov, og at vi kan få den gode og kontaktfulde relation, vi ønsker at have til vores barn. Ikke mindst, når vi har et barn, der har det svært, kan vi meget forståeligt komme til at snuble over vores egne sårbare følelser.

Måden vi møder vores barns følelser på, hænger nøje sammen med, hvordan vi forholder os til egne følelser.

Jeg guider og støtter dig i at lære at stå med de svære følelser, der vækkes i dig, så dine ‘føle-fælder’ ikke spænder ben for, at du kan møde dit barn der, hvor det har brug for dig.

Lær nye veje til at møde dit barn

Med nye færdigheder og træning i et EFST-forældretræningsforløb, viser erfaringerne, at du som forælder kan gå hjem og skabe forandringer på den længere bane for dit barn og din familie.

En vej, der vil mindske omfanget af konflikter på sigt og øge kontakten mellem dig, og dit barn og hele din eller jeres familie.

Her bevæger vi os væk fra, at du (måske) har følt dig nødsaget til at gå på listesko eller tit at råbe Stop! til dit barn/den unge. For ikke at vække gråd, isolation, raseri eller afvisning hos dit barn. Du får med vejledningen mulighed for at opleve at stå mere roligt som forælder, at dit barn kommer mere i ro og at det viser dig en anden adfærd. Fordi du er gået ‘foran’ og har vist dit barn en anden adfærd hos dig selv:

Ved at sætte sunde og fleksible grænser for dit barn, og møde det med validering af dets følelser og ved at være sammen med barnet om dets svære følelser. Ikke forsøge at få barnets følelser til at gå væk, selvom det kan føles smertefuldt som forælder at stå ved siden af barnet og bevidne dets svære rejse. Ved at gentage os selv, vores grænser og ønsker med en varm stemme og et roligt kropssprog – ved at gå til vores barn ud fra vores eget autentiske sted, fordi du nu er et andet sted med dig selv, hvor du ikke på samme måde som før kan væltes af barnets udfordrende adfærd. Her ser vi forandring i barnets følelser og adfærd.

For du/I er de allervigtigste mennesker i jeres barns liv. Dit barn har brug for dig – uanset hvor meget barnet afviser dig. Og, det er lige præcis det, barnet viser dig. Det kan være svært at få øje på og stå roligt på sine to ben i. Dit barn har brug for din nysgerrighed og autencitet og ro for at kunne lære sig selv bedre at kende – hvad har jeg, dit barn, brug for? Hvordan har jeg det egentlig? Må jeg have det som jeg har det? Mor/far, vil du være sammen med mig i det, der bliver svært, så jeg ikke er alene her?

For at kunne drage omsorg for dit sårbare barn, må du altså også drage omsorg for dig selv og de svære følelser, du oplever i din forældrerolle.

Bestil tid eller kontakt mig med spørgsmål

Du bestiller tid ved at kontakte mig på telefon (+45) 53 64 64 90, på mail til kontakt@terapiicentrum.dk eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig for en kort afklarende, uforpligtende samtale. Så finder vi ud af sammen, om det jeg tilbyder matcher dine eller jeres behov.

Jeg vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Mine informationer

TERAPI I CENTRUM
Havnegade 49 st., 1058 København K

(+45) 53 64 64 90
kontakt@terapiicentrum.dk

CVR nr.: 44004771

Skriv til mig