Om mig

Om mig

Psykoterapeut MPF og antropolog Johanne Westergaard

Jeg arbejder som privatpraktiserende emotionsfokuseret psykoterapeut MPF, parterapeut, familieterapeut, forældrevejleder og autismevejleder i Indre København.

Jeg har specialiseret mig i emotionsfokuseret terapi og vejledning til forældre til børn i mistrivsel, og i autismevejledning til forældre og andre pårørende til unge og børn med autisme.

Min faglige baggrund

  • Certificeret og eksamineret psykoterapeut MPF fra EFT-instituttet, inden for den emotionsfokuserede retning (EFT). Uddannelsen er ministerielt kvalitetsvurderet og godkendt, og evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening (DPFO). Den 4-årige uddannelse er suppleret med DPFOs 1-årige Forskning i Psykoterapi.
  • Uddannet emotionsfokuseret parterapeut (EFT-C), Level A.
  • Uddannet familieterapeut og forældrevejleder inden for metoden emotionsfokuseret færdighedstræning (EFST)., Level A. Forældrene vejledes og der arbejdes med forældrenes følelser og barnets følelser og behov. Barnet deltager ikke. Uddannet i formidling af metoden til fagfolk. 
  • Under uddannelse: 1-årig autismespecialisering fra Molis, psykologisk praksis og førende inden for autismeområdet i Danmark. Jeg har relationer i feltet.

Om mig

Psykoterapeut MPF og antropolog Johanne Westergaard

Jeg arbejder som privatpraktiserende emotionsfokuseret psykoterapeut MPF, parterapeut, familieterapeut, forældrevejleder og autismevejleder i Indre København.

Jeg har specialiseret mig i emotionsfokuseret terapi og vejledning til forældre til børn i mistrivsel, og i autismevejledning til forældre og andre pårørende til unge og børn med autisme.

Min faglige baggrund

  • Certificeret og eksamineret psykoterapeut MPF fra EFT-instituttet, inden for den emotionsfokuserede retning (EFT). Uddannelsen er ministerielt kvalitetsvurderet og godkendt, og evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening (DPFO). Den 4-årige uddannelse er suppleret med DPFOs 1-årige Forskning i Psykoterapi.
  • Uddannet emotionsfokuseret parterapeut (EFT-C), Level A.
  • Uddannet familieterapeut og forældrevejleder inden for metoden emotionsfokuseret færdighedstræning (EFST)., Level A. Forældrene vejledes og der arbejdes med forældrenes følelser og barnets følelser og behov. Barnet deltager ikke. Uddannet i formidling af metoden til fagfolk. 
  • Under uddannelse: 1-årig autismespecialisering fra Molis, psykologisk praksis og førende inden for autismeområdet i Danmark. Jeg har relationer i feltet.

Internationalt anerkendt og veldokumenteret metode

Emotionsfokuseret terapi markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret metodisk tilgang, der viser gode og langtidsholdbare resultater ved behandling af bl.a. stress, angst, depression og sorg.

Der er evidens for samme gode og varige forandringer ved emotionsfokuseret terapi med par og med forældre ift. at håndtere svære følelser i forældrerollen, udfordrende adfærd hos barnet og udfordringer i forældre-barn-relationen.

Problematikker jeg bl.a. arbejder med

Jeg har fordybet mig teoretisk og i praksis i bl.a. stress, angst, depression, sorg, ensomhed; selvværdsproblematikker, tilknytningstraumer, utryghed i relationer; selvkritik, følelser af utilstrækkelighed, skyld, meningsløshed; livskriser, konflikter i parforholdet, unge parforhold og venskaber i krise; barnløshed, kronisk fysisk sygdom, misbrug; svære forældrefølelser og føle-fælder, forældre til børn i mistrivsel; hjælp til forældre med autisme hos børn, børn med autisme, autisme for forældre og andre pårørende, autisme pædagogiske metoder til børn, autistisk udbrændthed, skolefravær, OCD, spiseforstyrrelser, selvskade; forholdet mellem familiens generationer – forældreskab, bedsteforældreskab, forælder-voksent barn-konflikter.

Jeg kvalitetssikrer løbende mit psykoterapeutiske arbejde gennem supervision og efteruddannelsesforløb.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF).

Antropolog – specialiseret i relationer

Oprindeligt er jeg antropolog fra Københavns Universitet og specialiseret inden for slægtskabsrelationer og forældreskab på tværs af generationer (forholdet mellem børn-forældre-bedsteforældre), og har også herfra mange års erfaringer med både den fænomenologiske metode, med familierelationelle udfordringer og med det levede forældreskab.

Som antropolog og psykoterapeut er jeg optaget af og erfaren i at udfolde, hvad der har betydning for det enkelte menneske, og i at se mønstre i menneskers adfærd. Gennem den emotionsfokuserede psykoterapi, som også har et fænomenologisk afsæt, har jeg fået redskaberne til at forstå og udfolde følelsesmæssige mønstre og skabe forandring, hvor noget er fastlåst og forhindrer, at livet kan leves fuldt ud.

Og

Jeg har gennem mange år arbejdet med forskningspolitik og forskningsunderstøttelse i styrelser og på vidensinstitutioner.

Privat bor jeg i København med min familie.

Min terapeutiske stil

Jeg vægter relationen og trygheden meget højt. Jeg ønsker at skabe en tryg platform, hvor du kan gå på opdagelse i det, der fylder hos dig. Med min støtte, empati, nærvær, respekt og en stor portion nysgerrighed på hvem du er, og hvad du har brug for.

På en rolig, omsorgsfuld måde, med kærlige skub og en god portion humor undersøger, støtter og guider jeg. I dit tempo. Ved hjælp af min faglighed og velafprøvede terapeutiske metoder guider jeg dig til at få en klarere forståelse af dine følelser og en bedre kontakt til dem og dine behov.

Antropolog – specialiseret i relationer

Oprindeligt er jeg antropolog fra Københavns Universitet og specialiseret inden for slægtskabsrelationer og forældreskab på tværs af generationer (forholdet mellem børn-forældre-bedsteforældre), og har også herfra mange års erfaringer med både den fænomenologiske metode, med familierelationelle udfordringer og med det levede forældreskab.

Som antropolog og psykoterapeut er jeg optaget af og erfaren i at udfolde, hvad der har betydning for det enkelte menneske, og i at se mønstre i menneskers adfærd. Gennem den emotionsfokuserede psykoterapi, som også har et fænomenologisk afsæt, har jeg fået redskaberne til at forstå og udfolde følelsesmæssige mønstre og skabe forandring, hvor noget er fastlåst og forhindrer, at livet kan leves fuldt ud.

Og

Jeg har gennem mange år arbejdet med forskningspolitik og forskningsunderstøttelse i styrelser og på vidensinstitutioner.

Privat bor jeg i København med min familie.

Min terapeutiske stil

Jeg vægter relationen og trygheden meget højt. Jeg ønsker at skabe en tryg platform, hvor du kan gå på opdagelse i det, der fylder hos dig. Med min støtte, empati, nærvær, respekt og en stor portion nysgerrighed på hvem du er, og hvad du har brug for.

På en rolig, omsorgsfuld måde, med kærlige skub og en god portion humor undersøger, støtter og guider jeg. I dit tempo. Ved hjælp af min faglighed og velafprøvede terapeutiske metoder guider jeg dig til at få en klarere forståelse af dine følelser og en bedre kontakt til dem og dine behov.

Vi arbejder i vores samtaler med det, der fylder hos dig – eller jer – her og nu. Vi undersøger sammen de følelser, der kommer i spil hos dig i det terapeutiske rum, og jeg støtter dig i mærke, udtrykke, forstå og forandre på et følelsesmæssigt plan.

Det betyder også at vi nogle gange udfolder sårbare tematikker ved i det terapeutiske rum at ‘vække følelser’ til live fra oplevelser og situationer, som kan ligge længere tilbage i tid.

Her får du mulighed for at reparere på dine gamle følelsesmæssige sår, så du kan begynde at navigere i livet efter dine primære og sunde følelser og behov. Så du kan passe bedre på dig selv i dine relationer, bevæge dig mere frit i livet og i højere grad gå efter det, der gør dig glad og skaber mening for dig.

Terapeutisk tilgang

Her kan du læse mere om min terapeutiske tilgang. Tryk på hver sektion for at læse nærmere.

Emotionsfokuseret terapi (EFT) - Læs her

Emotionsfokuseret terapi (EFT)

Emotionsfokuseret terapi (EFT – uk) er en evidensbaseret, oplevelsesorienteret psykoterapi, udviklet af den canadiske psykolog, Leslie Greenberg. Den emotionsfokuserede metode er den eneste oplevelsesorienterede terapiform i dag, der hviler på veldokumenteret forskning. EFT har sine rødder i både den klientcentrede terapi, neuroaffektiv udviklings- og tilknytningsteori, gestaltterapi, den nyeste emotionsteori og kognitionsforskning. Læs mere her – på dansk.

EFT tager afsæt i et humanistisk og eksistentielt menneskesyn, hvor mennesket anses for at være selvbestemmende og aktivt forsøger at skabe mening, opnå mål og være i kontakt med andre. Klienten anses her som eksperten på sig selv og som ansvarlig for at drive sin forandringsproces i terapien, som understøttes og guides af terapeuten og dennes faglighed og velafprøvede terapeutiske teknikker – i et trygt, empatisk og respektfuldt terapeutisk rum.

Metoden markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret metodisk tilgang, som viser gode og langtidsholdbare resultater ved blandt andet behandling af stress, angst, depression og sorg.

Fokus i vores samtaler er på at støtte dig til at mærke, udtrykke, forstå og navigere efter dine emotioner eller følelser. Følelserne er vores indre ’navigationssystem’, som fortæller os hvad der er vigtigt for os, hvad vi har behov for, længes efter og hvordan vi derfor også har brug for at handle. Det er også følelserne der både knytter os sammen som mennesker og skiller os ad i de relationer vi indgår i. Derfor er det vigtigt at blive opmærksom på vores følelser og at lære at acceptere, regulere og udtrykke dem. Så vi kan tage bedst muligt vare på os selv.

Derfor vil jeg i vores samtaler have et særligt fokus på dine følelser og emotionelle processer. Vi må som mennesker have adgang til vores følelser, for at vi kan skabe positiv forandring i vores liv, leve mere i overensstemmelse med os selv og opleve større glæde. I vores følelser og emotionelle processer ligger vigtig information til os om, hvad vi har brug for.

Vores kropssansninger spiller også en vigtig rolle her, da kroppen bidrager med information om, hvad vi føler. Fx kan det hos nogen føles som om det strammer i halsen, når tårerne begynder at presse sig på; den kropssansning har noget på hjerte.

Det, der fylder i dag, kan ofte have tråde ned i noget gammelt. EFT forstår det som emotionelle mønstre, skabt da vi var børn eller gennem særlige oplevelser i vores liv. Og som kan spænde ben for, at vi i dag kan leve frit og i overensstemmelse med det, vi egentlig har brug for. Det kan fx være noget ubearbejdet i forholdet til vores nærmeste. Eller det kan være en meget kritisk måde, vi forholder os til os selv på. EFT er optaget af at undersøge på hvilke måder, vores fortid spiller ind i vores nutid, for at kunne forandre på det følelsesmæssige og kropslige plan – og altså ikke kun forandre den måde, vi på et tankeplan forstår os selv og de udfordringer, vi står i.

Emotionsfokuseret parterapi (EFT-C) - Læs her

Emotionsfokuseret parterapi (EFT-C)

Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT-C) er en evidensbaseret og internationalt anerkendt metode til at behandle problemer i parforhold og andre relationer (venskaber, familier). Metoden er baseret på den nyeste viden om, hvordan følelser og relationelle processer er afgørende for udvikling og forandring.

EFT-C blev oprindeligt udviklet i 1980’erne af Leslie Greenberg og Sue Johnson, USA, som ønskede at udvikle en metode, der kombinerede fokus på følelser og de indre oplevelser med en forståelse af impacten af interaktionen og hierarki.

Modellen er siden videreudviklet af Leslie Greenberg og Rhonda Goldman, som har udvidet fokus på tilknytning til at omfatte både fokus på både tilknytning og identitet. Det er denne model, jeg arbejder ud fra. Som mennesker har vi behov for at være forbundet til andre (tilknytning) og vi har samtidig behov for at være os selv og blive set som dem, vi er (identitet). Hvordan kan jeg være sammen med dig uden at miste mig selv? er derfor et helt centralt eksistentielt dilemma i det parterapeutiske arbejde.

I studier af parterapi har EFT-C vist sig at være en langt mere effektiv metode end traditionelle metoder der har fokus på konfliktløsning og kommunikation. Forskningen tyder på, at det især er afdækningen af parrets underliggende følelser og behov, der har en gavnlig og varig effekt på relationen.

Vi har alle sammen nogle følelsesmæssige mønstre, som ’flytter med ind’ i vores parforhold. Når par oplever udfordringer i deres forhold eller i andre nære relationer, kan det det derfor være en rigtig god anledning til at se nærmere på, hvad man hver især har med sig af gamle følelsesmæssige mønstre, som kan spænde ben for den gode kontakt vi alle ønsker til vores partner, ven eller familiemedlem.

At kigge ind i egne følelsesmæssige mønstre sammen med din partner/ven/slægtning kan altså medvirke til, at du ikke kun får det bedre med dit parforhold eller relation. Det kan også gøre, at du får det bedre med dig selv.

Ofte sker der nemlig det, at når vi får mere adgang til os selv, hvad vi føler og har brug for, og lærer at turde udtrykke det og at vise os selv med den sårbarhed, vi alle har, overfor vores partner, så kommer nærheden i relationen helt af sig selv. Vi opnår at få en emotionel kontakt til den anden, når vi handler fra dette autentiske sted i os selv. Nærhed, transparens og autencitet virker som gødning for at kærligheden kan vokse.

Læs her om Emotionsfokuseret terapi (EFT).

Emotionsfokuseret familieterapi og færdighedstræning for forældre (EFST) - Læs her

Emotionsfokuseret færdighedstræning til forældre (EFST)

Emotionsfokuseret familieterapi og forældrevejledning (EFST) – Emotion Focused Skills Training – er “en anerkendt videnskabelig metode i at håndtere følelser i forældrerollen. EFST er baseret på Dr. Joanne Dolhantys banebrydende forskning og arbejde med at give forældre mulighed for at påtage sig en vigtig rolle i helbredelsen af mentale sundhedsproblemer hos ​​deres elskede børn og unge, og som danner grundlag for at vi som terapeuter lærer metoden til at kunne støtte forældrene i dette arbejde.” (Citat, underviser og psykoterapeut MPF Charlotte Krolykke).

Ud fra EFST både vejleder jeg, arbejder terapeutisk med forældre og holder kurser for fagfolk. EFST tilbyder konkrete værktøjer, som forælderen kan tage med sig hjem og gør brug af i arbejdet med relationen til barnet eller det unge menneske.

Forældre vil altid det bedste for deres børn. Jeg familieterapeut er det målet at styrke forældrenes tro på egen mestring i mødet med barnets vanskelige følelser og krævende adfærd. Jeg møder både de svære forældrefølelser og giver forældrene redskaber til at forstå og håndtere barnets følelser og adfærd.

Hvorfor fokus på følelser?

I arbejdet med at møde og hjælpe forældre med deres svære forældrefølelser har jeg i samtalerne fokus på at støtte dem til at mærke, udtrykke, forstå og navigere efter deres følelser.

Følelserne er vores indre ’navigationssystem’, som fortæller os hvad der er vigtigt for os, hvad vi har behov for, længes efter og hvordan vi derfor også har brug for at handle. Det er også følelserne der både knytter os sammen som mennesker og skiller os ad i de relationer vi indgår i – fx. i relationerne til vores børn, hvis vi bliver ramt i vores egne gamle følelsesmæssige sår.

Derfor er det vigtigt at forældre bliver opmærksomme på deres følelser og lærer at acceptere, regulere og udtrykke dem. Så de kan tage bedst muligt vare på sig selv og møde deres børn på deres svære følelser og behov, uden at blive high jacket af deres egne svære forældrefølelser.

Vejledning og terapi gives til forældrene. Barnet deltager ikke selv, men gennem terapeutiske metoder arbejder vi med at få adgang til barnets følelser og behov.

Metoden, jeg arbejder ud fra

Emotionsfokuseret familieterapi og færdighedstræning for forældre (EFST) supplerer den emotionsfokuserede terapi (EFT) med konkrete redskaber ind i arbejdet med forældre-barn-relationen.

EFST anvender FØL-metoden til at undervise og støtte forældre i, hvordan de kan støtte deres børn eller unge mennesker på en ny måde, som ser og møder børnenes følelser og behov, så barnet og familiens trivsel øges.

Træning i FØL-metoden

Jeg følger FØL-metoden i Emotionally Focused Skills Training for Parents:

– At hjælpe forældre til øget forståelse og kendskab til deres barns følelser og behov (Forstå følelser).

Ø – At hjælpe forældre til at lære at tage hånd om egne svære følelser (det EFST kalder ‘føle-fælder’), og til at se, hvor de følelser af og til kommer til at stå i vejen for at se og møde deres barns behov (Øg motivationen).

L – At hjælpe forældre med redskaber til at tage radikalt ansvar for barnet, sætte sunde grænser og reparere ift. deres barn (Løs vanskeligheder i relationen).

Evidens for varig forandring i familierne

Det er en evidensbaseret internationalt anerkendt metode, der skaber banebrydende resultater verden over.

Den er relativt ny i Danmark – ex er jeg blandt det først hold EFST familieterapeuter, der er ‘udklækket’ her i landet.

Resultaterne viser, at det med velafprøvede øvelser og konkrete værktøjer, som forældrene får med hjem, lykkes at skabe varige signifikante forandringer i familierne.

Metoden klæder forældrene til sårbare børn på med værktøjer, de bruger hjemme. Resultaterne viser, at forældrene i langt de fleste tilfælde genfinder troen på egen mestring ift. at kunne hjælpe deres barn eller unge menneske ud af mistrivsel. Forældrene opnår større ro og autencitet gennem en oplevet mestring af opgaven med at hjælpe deres sårbare barn og med at skabe et varmt og støttende familiemiljø, der giver børn og unge i trivsel. Kontakten mellem forældre og børn forbedres, og børnenes trivsel øges.

Filosofien bag, at forældrene skal klædes på

Filosofien i EFST er denne:

  • Vi ved, at alle forældre gerne vil hjælpe deres sårbare børn, og vi tror på at de kan.
  • Forældrene er den primære ressource ind i at skabe børn og unge i større trivsel. Barnet får hjælp og støtte fra fagfolk i enkelte timer. Og: forældrene er der 24/7 og kender deres barn bedst.

Det er derfor afgørende, at forældrene inddrages som ressource til at få barnet og familien som helhed i trivsel. Her er det vigtigt, forældrene får hjælp, så de føler sig klædt på til og oplever at mestre arbejdet med deres sårbare barn/unge menneske.

Fra den beskyttende eller krænkende forældre til den støttende forældre

Måske oplever forældrene, at deres barn trækker sig, afviser alle deres forsøg på kontakt, er tavst, isolerer sig, eller måske er barnet snarere højlydt og meget vredt? Barnet viser forældrene noget med sin adfærd. Gennem konkrete veldokumenterede terapeutiske teknikker (fx stoleøvelse hvor forælderen sætter sig i barnets stol – barnet deltager ikke selv), støtter jeg forældre i at mærke og gætte ind i, hvordan barnet har det indeni, og bagved den adfærd, barnet viser forældrene. Dette er en kraftfuld øvelse med veldokumenterede resultater, der viser, at barnet ikke behøver at blive spurgt eller at være tilstede – forældrene får som oftest kontakt med, hvordan barnet i virkeligheden har det gennem denne øvelse.

Forældrene får øje på, hvordan de formentlig længe og helt forståeligt er kommet til at ’samarbejde med jeres barns symptomer’. Dvs. måske har de gået på listesko, for ikke at trigge endnu et vredesudbrud hos deres barn, og her bidt egne grænser i sig, af frygt for, at barnets adfærd og deres forhold til barnet skulle forværres –  fordi det bliver for ubehageligt at være i. Eller måske har de talt med store og måske voldsomme bogstaver a la Nej, nu er det altså nok, Stop det der! For det er simpelthen for meget at være i, det bliver for ubehageligt at være i.

Jeg har stor empati for de svære følelser, forældre kan stå i med børn i mistrivsel. Det er hårdt. Og det vidner om stor kærlighed og respekt for både barnet og dem selv, at forældrene opsøger hjælp og søger at øge deres forståelse af barnet og tilegner sig nye redskaber til at hjælpe deres barn og familie til større trivsel. Og jeg tror på, at de kan.

Jeg arbejder med forældrene mod at kigge ind i en tredje vej, de kan gå. Hvor de med de nye færdigheder og træning kan skabe forandringer på den længere bane for deres barn og dem selv. På sigt kan det øge konfliktniveauet hjemme, men på sigt er det vejen til at mindske omfanget af konflikter og øge kontakten mellem dem og deres barn. Her bevæger de sig væk fra, at føle sig nødsaget til at gå på listesko eller råbe stop!, og kommer i stedet til at opleve at stå mere roligt og med større mestring som forældre og opleve deres barn komme mere i ro og kontakt.

Ved at forældrene ankommer til et mere autentisk sted i dem selv, ser vi, at de bliver bedre i stand til at sætte sunde og fleksible grænser for deres barn, og møde det med validering af dets følelser, være sammen med det om dets svære følelser. Og forældrene lærer at stå med de svære følelser, der vækkes i dem selv, deres såkaldte ’føle-fælder’, så disse ikke spænder ben for, at forældrene kan møde deres barn der, hvor barnet har brug for dem.

Autismevejledning - Læs her

Autismevejledning og forældreterapi

Gennem autismespecialiseringen har jeg opnået viden om og forståelse for børn, unge og voksne med en autismediagnose. Jeg tilbyder rådgivning og terapi til forældre til børn og unge med en autismespektrumtilstand, for at skabe øget trivsel for både barn og forældre, og for at udvikle barnets ressourcer og forældrenes mestring.

Jeg har grundlæggende viden om og indsigt i autismediagnoserne, herunder autismeteorier, det mangfoldige autismespektrum, den skjulte profil, komorbide problematikker som angst, OCD, stress, depression, selvværds- og trivselsproblematikker, adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, skærmafhængighed, sanseintegrationsforstyrrelser, madproblematikker (selektiv spisning og sammenhængen mellem mad og autisme mere generelt), udadreagerende adfærd og selvskadende adfærd.

Jeg er trænet i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi tilpasset mennesker med autisme. Jeg er trænet i konflikthåndtering mellem forældre og børn, i Low-Arousal-tilgangen, sociale historier, forskellige måder at skabe struktur på, betydningen af sanseforstyrrelser og hvordan man kan arbejde med dem, emotionsregulering, selv- og samregulering. Jeg er trænet i rådgivning af både fagpersoner og pårørende.

Min viden og kompetencer inden for autismefeltet har jeg valgt at integrere i en terapi og vejledning til forældre, som både tilbyder redskaber til forældrene til brug i arbejdet med deres barn eller unge menneske, men som også og ikke mindst støtter og vejleder forældrene i de svære følelser de står med i en situation, der i perioder kræver næsten overmenneskelige kræfter og hvor følelser af skam, utilstrækkelighed, vrede, udmattelse, rådvildhed, meningsløshed, sorg kan spænde ben for forældrenes egen trivsel og forståelsen og et nænsomt møde med barnets følelser og vanskeligheder. Læs mere her: Familieterapi for forældre og om metoden Emotionsfokuseret færdighedstræning for forældre (EFST)

Jeg tilbyder derfor vejledning og forældreterapi til forældre til deres arbejde med deres barn eller unges udfordringer. Jeg tilbyder ikke terapi til børn og unge under 18 år.

Bestil tid

Du bestiller tid på tlf. (+45) 53 64 64 90, på mail kontakt@terapiicentrum.dk, eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

Jeg svarer dig så hurtigt som muligt.

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål. Ønsker du en kort uforpligtende samtale, så skriv gerne til mig, om du foretrækker at blive ringet op eller mødes til en 30 min. samtale i min praksis – begge dele er gratis.

Udtalelser fra klienter

Udtalelser fra klienter

Mine informationer

TERAPI I CENTRUM
Havnegade 49 st., 1058 København K

(+45) 53 64 64 90
kontakt@terapiicentrum.dk

CVR nr.: 44004771

Skriv til mig