Udtalelser

Udtalelser fra klienter

“Jeg ønskede hjælp til mine udfordringer i relationer, specielt i forhold til mænd og nære forhold.

Gennem samtaler med Johanne er jeg kærligt blevet rummet og haft en ved min side til at se på mønstre og reaktionsmåder i mit liv. Det har skabt mulighed for positive ændringer – både i forhold til mig selv og i forhold til mine relationer til andre.

Jeg har oplevet Johanne som nærværende og skarp i terapirummet. Skarp, forstået på den kærligste måde, når man som jeg, godt kan have svært ved at forblive i følelserne. Jeg har altid følt mig tryg hos Johanne.”

Lisbeth, 53 år

“Jeg har fået lagt en masse ting på plads i mig selv, der ikke “larmer” længere. Jeg har opnået højere selvindsigt og har udforsket nogle følelser jeg troede handlede om én ting, men som viste sig at bunde i noget andet. Og jeg har fået et langt mere tydeligt sprog for mine følelser og grænser. Og vigtigst at alt: jeg er stoppet med at være bange. Johanne er meget professionel og har et omsorgsfuldt og tillidsvækkende væsen.”

Kvinde, 30 år

“Da jeg startede hos Johanne følte jeg mig ude af balance. Jeg følte mig trist og søgte andre flugtveje for at holde mig distanceret til mig selv, derunder alkohol, aftaler alle dage samt mænd. I terapien er jeg kommet i kontakt med mit rodede sind og det lille barn inde i mig, som kan forklare mange af mine reaktionsmønstre i relation til mig selv og andre.
Jeg har fået klarsyn over mig selv og er kommet i kontakt med hvordan min krop reagerer. Og den vej igennem kan jeg i dag håndtere hvis mit sind bliver for rodet.
Johanne og jeg er meget forskellige, trods dette føler jeg at vi er et godt match. Johanne har den effekt at kunne få fremkaldt mange af de spørgsmål til mig selv som jeg har søgt svar på i mange år. Johanne giver reflektion og mange øvelser og kontakt til kroppen. Hun kan mærke hvad der kan være brug for at tale om og arbejde med, ud fra tale og kroppens sprog.
Johanne har et behageligt sind og en meget rolig og ikke dømmende væremåde, der giver en lyst til at arbejde med alle sider af sig selv.”

Stine, 26 år

“Jeg startede i terapi fordi jeg var overvældet af følelser, især i forhold til sygdom. Jeg oplevede en voldsom panikfølelse, der syntes at overmande mig, og det var noget, jeg ønskede inderligt at forstå og kunne håndtere bedre.

Terapien har været en afgørende faktor på min vej mod bedre selvforståelse og håndtering af mine følelsesmæssige reaktioner på sygdom. Gennem vores sessioner har jeg opnået en dyb indsigt i de mekanismer, der træder i kraft, når jeg konfronteres med sygdom og fysiske udfordringer. Jeg har lært at identificere, hvor mine følelser stammer fra, og hvorfor jeg reagerer, som jeg gør.

Der er sket en markant forandring i min tilgang til mine følelser og min evne til at håndtere dem. Jeg føler nu, at jeg har redskaberne til at undersøge, hvad der sker, når jeg bliver overvældet af panik og angst. Johanne har været en uvurderlig guide på denne rejse, og jeg føler mig mere rustet til at møde udfordringerne ved sygdom med en følelsesmæssig styrke og ro, som jeg ikke tidligere havde. Terapien har også givet mig en dybere forståelse for mig selv og mine reaktioners oprindelse. Jeg er taknemmelig for den transformation, der er sket i mig, og det er en transformation, jeg vil bære med mig resten af livet. Johannes ekspertise, empati og støtte har været afgørende for denne rejse, og jeg er dybt taknemmelig for hendes hjælp.”

Line, 50 år

“Jeg startede i terapi hos Johanne, fordi jeg havde brug for hjælp og støtte til at arbejde med mine følelser. Jeg oplevede at jeg ofte blev kapret af svære følelsesmæssige tilstande, som jeg brugte meget energi på at leve med. Jeg havde forud for terapien været i en psykisk voldelig relation og sloges samtidig med depression – noget som har været en tilbagevendende udfordring gennem hele mit liv.
Jeg har været i et længere forløb hos Johanne. Terapien har typisk taget form af en kombination af samtale og stolearbejde. Jeg oplever at terapien har hjulpet mig på flere måder.
Johanne og jeg har gennem samtale undersøgt mine opvæksbetingelser. Det givet mig en dybere forståelse for, hvorfor jeg kan have svært ved at rumme mine følelser og hvordan det har øget min sårbarhed for at udvikle depression.
Jeg har i terapien øvet mig i et mærke, identificere og regulere mine følelser gennem bevidst nærvær. Johanne har blidt og tålmodigt guidet mig tilbage til min krop og mine følelser, hver gang jeg er faldet ind i mit mønster med at afbryde og dissociere. I terapien har jeg også lært min indre kritikker af kende. Denne side af mig selv var i begyndelsen voldsomt dominerende. I løbet af terapien er jeg blevet mere fortrolig med den. Jeg er nu i stand til at identificere den, når den viser sig og jeg føler mig ikke længere så domineret af den.
Mit forløb hos Johanne har også givet mig nye og gode erfaringer med at dele mine tanker og følelser med et andet menneske. Johanne virker oprigtig nysgerrig og interesseret. Hun er fagligt velfunderet og fremstår sikker i sine valg. Johanne har varme, humor og god indsigt i mange ting. Hun evner at holde rum for svære følelser og er i stand til at lede terapien uden helt at overtage styringen. Hun er dygtig til at kommunikere, så terapien kan flyde let og uden misforståelser. Hun er tilmed god til at afstemme tempoet i terapien, så man ikke går for hurtigt frem eller helt i stå.

Johanne er uden tvivl en dygtig terapeut, som jeg varmt kan anbefale.”

Rikke Maegaard, 40 år