Johanne Westergaard, psykoterapeut MPF og antropolog, arbejder som eksamineret emotionsfokuseret psykoterapeut, parterapeut, familieterapeut og autismevejleder fra sin praksis i Indre København.

Individuel terapi, parterapi, familieterapi og autismevejledning i København ved Johanne Westergaard

Terapi kan hjælpe dig til at få det bedre med dig selv og dine relationer.

Der kan være mange grunde til at søge hjælp til det svære. Vi oplever alle sammen at blive udfordret gennem livet, det er en præmis i vores eksistens. Det er forskelligt, hvad der udfordrer, og hvornår det spænder ben for vores trivsel. Jeg støtter og guider på din og jeres vej mod større ro og glæde i livet og et mere frit og autentisk sted at indgå i relationer fra.

Emotionsfokuseret samtaleterapi i Havnegade

Jeg tilbyder emotionsfokuseret samtaleterapi i Havnegade, 5 min. gang fra Kongens Nytorv. Til dig. Til jer som par. Til dig eller jer, der er forældre. Til dig eller jer, der er forældre til et barn eller en ung med autisme.

Derudover udbyder jeg kurser til fagfolk i Emotionsfokuseret familieterapi (EFST).

Speciale i familieterapi, forældrevejledning og autismevejledning

Jeg har specialiseret mig i familieterapi for forældre, og i autismevejledning til forældre.

Jeg støtter dig/jer i det svære i dit forældreskab og giver dig konkrete redskaber til at møde dit barn på nye måder, der skaber øget trivsel. Jeg tilbyder også autismepædagogiske metoder til forældre til børn og unge med autisme.

Individuel terapi, parterapi, familieterapi og autismevejledning i København ved Johanne Westergaard

Terapi kan hjælpe dig til at få det bedre med dig selv og dine relationer.

Der kan være mange grunde til at søge hjælp til det svære. Vi oplever alle sammen at blive udfordret gennem livet, det er en præmis i vores eksistens. Det er forskelligt, hvad der udfordrer, og hvornår det spænder ben for vores trivsel. Jeg støtter og guider på din og jeres vej mod større ro og glæde i livet og et mere frit og autentisk sted at indgå i relationer fra.

Emotionsfokuseret samtaleterapi i Havnegade

Jeg tilbyder emotionsfokuseret samtaleterapi i Havnegade, 5 min. gang fra Kongens Nytorv. Til dig. Til jer som par. Til dig eller jer, der er forældre. Til dig eller jer, der er forældre til unge eller børn med autisme.

Derudover udbyder jeg kurser til fagfolk i Emotionsfokuseret familieterapi og færdighedstræning for forældre (EFST).

Speciale i familieterapi, forældrevejledning og autismevejledning

Jeg har specialiseret mig i terapi og vejledning til forældre, og i autismevejledning til forældre.

Familieterapi i København er til forældre, der ønsker at få hjælp til deres børn i mistrivsel. Hos TERAPI I CENTRUM kan forældre få støtte til det svære som forælder og konkrete værktøjer til at møde deres barn på nye måder, der skaber øget trivsel. Jeg tilbyder også autismepædagogiske metoder ift. børn med autisme.

Du eller I kan bl.a. arbejde med

Individuel terapi

Trives du ikke – uden du helt ved hvorfor? Føler du dig stresset, ensom, nedtrykt eller deprimeret? Har du mange bekymringer, er du angst, bliver du tit overvældet af dine følelser, føler dig tit misforstået og gjort forkert? Har du svært ved at forstå dine handlinger og reaktioner? Er du meget kritisk over for dig selv, føler dig utilstrækkelig, skamfuld? Er du i konfliktfyldte og opslidende relationer ift. familie, venner eller arbejde? Er du i sorg? Er der sket forandringer i dit liv, der udfordrer dig? Læs mere her.

Parterapi

Oplever I problemer i jeres parforhold? Savner I en bedre balance mellem familieliv og det at være kærester? Oplever du/I ensomhed, savn af intimitet og nærhed, utilstrækkelighed eller skamfuldhed? Ender I ofte i hårde ord, misforståelser og konflikter? Utroskab eller andet tillidsbrud? Overvejelser om skilsmisse? Læs mere her.

Familieterapi og forældrevejledning

Er du/I forældre til et barn eller en ung, der har det svært? Oplever du hyppige konflikter med dit barn? At dit barn isolerer sig, er vred og  udadreagerende, selvskadende, har en spiseforstyrrelse eller anden form for mistrivsel? Står du i svære forældrefølelser som fx utilstrækkelighed, afmagt, vrede, rådvildhed, usikkerhed, sorg, ensomhed? Er du i tvivl om, hvordan du støtter dit barn bedst? Hvordan du får en god kontakt til dit barn? Har du brug for støtte til at passe på dig, i det svære du står i? Læs mere her.

Autismevejledning til forældre

Er du/I forældre til et barn eller en ung med autisme ASF, der har det svært? Er du udfordret af en hverdag med skolevægring, angst, voldsom vrede, nedsmeltninger, isolation, ændrede spisevaner eller selvskadende adfærd?

Du eller I kan bl.a. arbejde med

Individuel terapi

Trives du ikke – uden du helt ved hvorfor? Føler du dig stresset, ensom, nedtrykt eller deprimeret? Har du mange bekymringer, er du angst, bliver du tit overvældet af dine følelser, føler dig tit misforstået og gjort forkert? Har du svært ved at forstå dine handlinger og reaktioner? Er du meget kritisk over for dig selv, føler dig utilstrækkelig, skamfuld? Er du i konfliktfyldte og opslidende relationer ift. familie, venner eller arbejde? Er du i sorg? Er der sket forandringer i dit liv, der udfordrer dig? Læs mere her.

Parterapi

Oplever I problemer i jeres parforhold? Savner I en bedre balance mellem familieliv og det at være kærester? Oplever du/I ensomhed, savn af intimitet og nærhed, utilstrækkelighed eller skamfuldhed? Ender I ofte i hårde ord, misforståelser og konflikter? Utroskab eller andet tillidsbrud? Overvejelser om skilsmisse? Læs mere her.

Familieterapi og forældrevejledning

Er du/I forældre til et barn eller en ung, der har det svært? Oplever du hyppige konflikter med dit barn? At dit barn isolerer sig, er vred og  udadreagerende, selvskadende, har en spiseforstyrrelse eller anden form for mistrivsel? Står du i svære forældrefølelser som fx utilstrækkelighed, afmagt, vrede, rådvildhed, usikkerhed, sorg, ensomhed? Er du i tvivl om, hvordan du støtter dit barn bedst? Hvordan du får en god kontakt til dit barn? Har du brug for støtte til at passe på dig, i det svære du står i? Læs mere her.

Autismevejledning til forældre

Er du/I forældre til et barn eller en ung med autisme ASF, der har det svært? Er du udfordret af en hverdag med skolevægring, angst, voldsom vrede, nedsmeltninger, isolation, ændrede spisevaner eller selvskadende adfærd?

Er du udmattet af de mange ‘kasketter’ – at støtte dit sårbare barn, støtte dets søskende, være kæreste, medarbejder og ‘koordinator’ mellem skole, PPR, kommune, læge mfl.? Står du i svære forældrefølelser som usikkerhed, utilstrækkelighed, afmagt, vrede, ensomhed? I sorg over den forandring i dit og jeres liv, der ikke bare går væk og som kræver næsten overmenneskelige kræfter af dig som forælder? Er du i tvivl om, hvordan du støtter dit sårbare barn bedst, og dets søskende? Hvordan du passer på dig i alt det utroligt svære, du står i, så du kan trives og fortsat gøre dit bedst mulige for dit barn? Læs mere her.

Metode – kontakt til følelser og behov

I vores samtaler taler vi om det, der fylder her og nu, og vi undersøger de følelser, der kommer i spil. Ved hjælp af min faglighed og velafprøvede terapeutiske metoder guider jeg dig – eller jer – til at få en klarere forståelse af dine følelser og en bedre kontakt til dem og dine behov.

Ved at få adgang til, udtrykke og forstå vores følelser og behov, får vi mulighed for at navigere i vores liv på en ny og mere autentisk måde, hvor vi kan tage bedre vare på os selv og vores relationer. Gennem reparation af gamle følelsesmæssige sår kan vi skabe varige forandringer på det følelsesmæssige plan – og altså ikke kun forandre den måde, vi på et tankeplan forstår os selv og de udfordringer, vi står i. Når vi kan mærke, hvad vi føler og hvad vi har brug for, kan vi gå ud i verden og handle mere frit på, hvad vi føler og har brug for. Det i sig selv reducerer den utryghed, angst, tilbagetrækning eller depression, vi ofte har oplevet at være i. Dette er den grundlæggende tilgang både i den emotionsfokuserede individuelle terapi, parterapi og familieterapi til forældre.

Veldokumenteret metode skaber varige forandringer

Emotionsfokuseret terapi (EFT) markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret oplevelsesorienteret metodisk tilgang, der viser gode og langtidsholdbare resultater ved behandling af bl.a stress, angst, depression og sorg, parforholdsproblemer, familier og børn i mistrivsel og svære forældrefølelser.

Er du udmattet af de mange ‘kasketter’ – at støtte dit sårbare barn, støtte dets søskende, være kæreste, medarbejder og ‘koordinator’ mellem skole, PPR, kommune, læge mfl.? Står du i svære forældrefølelser som usikkerhed, utilstrækkelighed, afmagt, vrede, ensomhed? I sorg over den forandring i dit og jeres liv, der ikke bare går væk og som kræver næsten overmenneskelige kræfter af dig som forælder? Er du i tvivl om, hvordan du støtter dit sårbare barn bedst, og dets søskende? Hvordan du passer på dig i alt det utroligt svære, du står i, så du kan trives og fortsat gøre dit bedst mulige for dit barn? Læs mere her.

Metode – kontakt til følelser og behov

I vores samtaler taler vi om det, der fylder her og nu, og vi undersøger de følelser, der kommer i spil. Ved hjælp af min faglighed og velafprøvede terapeutiske metoder guider jeg dig – eller jer – til at få en klarere forståelse af dine følelser og en bedre kontakt til dem og dine behov.

Ved at få adgang til, udtrykke og forstå vores følelser og behov, får vi mulighed for at navigere i vores liv på en ny og mere autentisk måde, hvor vi kan tage bedre vare på os selv og vores relationer. Gennem reparation af gamle følelsesmæssige sår kan vi skabe varige forandringer på det følelsesmæssige plan – og altså ikke kun forandre den måde, vi på et tankeplan forstår os selv og de udfordringer, vi står i. Når vi kan mærke, hvad vi føler og hvad vi har brug for, kan vi gå ud i verden og handle mere frit på, hvad vi føler og har brug for. Det i sig selv reducerer den utryghed, angst, tilbagetrækning eller depression, vi ofte har oplevet at være i. Dette er den grundlæggende tilgang både i den emotionsfokuserede individuelle terapi, parterapi og familieterapi til forældre.

Veldokumenteret metode skaber varige forandringer

Emotionsfokuseret terapi (EFT) markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret oplevelsesorienteret metodisk tilgang, der viser gode og langtidsholdbare resultater ved behandling af bl.a stress, angst, depression og sorg, parforholdsproblemer, familier og børn i mistrivsel og svære forældrefølelser.

null

Om mig

Læs mere her

null

Kontakt

Læs mere her

Udtalelser fra klienter

Udtalelser fra klienter

Mine informationer

TERAPI I CENTRUM
Havnegade 49 st., 1058 København K

(+45) 53 64 64 90
kontakt@terapiicentrum.dk

CVR nr.: 44004771

Skriv til mig

TERAPI I CENTRUM